Start

Hur tillverkar vi vårt Trollvatten?

Vårt Trollvatten tas ur sjön Bolmen i Småland. Hårdhetsgraden på 5 °dH, gör vattnet mjukt, vilket i sin tur gör den utomordentligt perfekt till vår produktion av Trollvattnet. Därefter renas vattnet och filtreras sedan i Örbyfältet, strax söder om Helsingborg. Här låter man vattnet sjunka genom allt grus till de täta bottnen av sandsten och lerskiffer. Efter att vattnet har naturfiltrerats i minst tre veckor, förädlar vi sedan vattnet genom våra egna filtersystem i Helsingborg som avjoniserar till slut Trollvattnet. Nu är vår produkt klar, helt fri från kemikalier, föroreningar, kalk, klor, salter och mineraler

Vad är avjoniserat vatten?

Avjoniserat vatten är vatten som har filtrerats, vilket gör det ultrarent. Med hjälp av särskilda filter kan både salter, men också andra föroreningar, avlägsnas från vattnet. På så sätt får vattnet helt nya egenskaper, och fungerar utmärkt att använda till bland annat rengöring. Vi på Kinga Städ tillverkar eget ultrarent vatten som vi valt att kalla, Trollvatten.

Mikrofiberduken och dess fördelar.

Mikrofiberduken är en utmärkt produkt när det kommer till rengöring i hemmet. Genom sin mångfunktionalitet och mångsidighet underlättar den rengöringen oerhört mycket. Så, hur fungerar egentligen en mikrofiberduk och vilka fördelar finns det med att använda den? I den här texten får du svaret på dessa frågor och hur Kinga Städ använder sina mikrofiberdukar.

Varför det är bättre
att rengöra med Trollvatten.

Det finns många anledningar till varför det är bättre att rengöra med Trollvatten jämfört med konventionella rengöringsprodukter som många gånger innehåller kemikalier av olika slag. I den här texten kommer vi gå igenom på vilka sätt Trollvatten lämpar sig bättre.